Verantwoording

Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2011-2017

De afgelopen jaren heeft Christian Support ondersteuning gegeven aan diverse organisaties en projecten in Nederland en de rest van de wereld. De aard van de projecten is uiteenlopend; onderwijs en studentenwerk, medisch, kerk opbouw, kindertehuis, internet evangelisatie, inkomst generende projecten en Bijbelse literatuur.

De voorgenomen bestedingen in 2018

Het komende jaar ondersteunt de stichting onder andere projecten op het gebied van studenten en jongerenwerk (±€25,000) en verspreiding van het evangelie via internet (€25.000). De ondersteuningen worden vanuit het beschikbare vermogen van de stichting gefinancierd.

Financiële verantwoording

Download de Jaarrekening 2017

Download de Jaarrekening 2016

Download de Jaarrekening 2015

Download de Jaarrekening 2014

Download de Jaarrekening 2013

Download de Jaarrekening 2012