Over ons

De officiële naam

Stichting Christian Support

Beleidsplan 

Christian Support is een stichting met ANBI status, gevestigd te Driebergen-Rijsenburg en heeft ten doel het financieel ondersteunen van lokale en buitenlandse instellingen en Christelijke kerkgenootschappen.

De stichting voert dus zelf niet direct projecten/activiteiten uit, maar geeft giften door aan andere (ANBI) organisaties die een doel hebben in lijn met de doelstelling van Christian Support.

 

De stichting beoogt niet het maken van winst.

 

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door subsidies, giften en legaten.

 

De stichting heeft ten doel het financieel ondersteunen van lokale en buitenlandse organisaties die zich richten op de revitalisatie van de kerk zodat deze weer gaat bloeien. En door gebruik te maken van moderne communicatiemiddelen binnen het Christelijk geloof de kerk te vernieuwen en jongeren weer aan te trekken.

Daarnaast richt de stichting zich onder andere op projecten ter verbetering van de levensstandaard van minder bedeelden en hun zelfredzaamheid te vergroten, maar niet directe noodhulp. Hierbij gaat de voorkeur uit naar projecten waarbij de activiteiten inkomsten genereren, maar ook unieke ideeën waar een tekort aan financiële ondersteuning voor is.

 

Voor alle projecten, die financiële ondersteuning ontvangen, geldt dat het verspreiden van het Evangelie van Jezus direct of indirect een waarde van de betreffende instelling moet zijn.

 

De financiële ondersteuning is meestal eenmalig of maximaal voor een termijn van drie jaar. Financiële ondersteuning wordt gegeven in de vorm van een donatie dan wel een lening.

Bestuurssamenstelling, beloningsbeleid en de namen van de bestuurders

Het bestuur van Christian Support bestaat uit 2 bestuursleden:

Dhr. W.A. Willemstein, oprichter en voorzitter

Dhr. P.C.H. van Leeuwen, bestuurslid

 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding van de door hen voor de Stichting verrichtte werkzaamheden.

 

Bij de stichting waren in het jaar 2017 geen werknemers in dienst.